Úspechy obce 2018


marec

oprava kanalizácie na zdravotnom stredisku

17. - 30.4.2018

apríl

nové ihrisko v MŠ

30.4.2018

máj

oprava strechy obecného úradu

od 29.5.2018 do 18.6.2018    

jún

areál základnej školy - nové detské ihrisko    

august

oprava zdravotného strediska    

september

prestavba šatní na ihrisku    

september

lekáreň - bezbariérový vstup

september

ČOV - výmena opotrebovaných zariadení    

október

základná škola - oprava strechy a podkrovia

na kuchyni a jedálni    

november

oprava prístupovej cesty na hrad