Úspechy obce 2017

Premeny obce v roku 2017

január 

  kúpa obecného auta 
  zmluva Z20174099_Z z 3.2.2017

marec

  údržba verejnej zelene

jún

  zariaďovanie novej školskej kuchyne    

jún  opravy výtlkov
júl  kosenie a opravy v parku
august  opravy výtlkov
august  zariaďovanie školskej kuchyne
september

  4.9.2017 otvorenie novej školskej kuchyne    

august-september

  oprava chodníka, odvodnenie pred r.d. 218

október  kosenie