Návrh VZN obce Beckov

č. 3/2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Beckov - návrh