Záverečná konferencia prezentovala výsledky celého projektu DRAGON


Počas chladného novembrového doobedia dňa 23.11.2023 od 9.3é do približne 13.00, bola zrealizovaná záverečná konferencia projektu Dragon. Jednotliví panelisti predstavili nie len metodiku obnovy, ale aj časť expozície, ktorá bude pre verejnosť sprístupnená na jar roku 2024.

Obec Beckov pomyselne ukončila projekt CLT01014 v rámci finančnej podpory grantov EHP a Nórska touto záverečnou konferenciou dňa 23.11.2023. Účastníkom konferencie v rámci odbornej časti príspevkov bola odprezentovaná metodika obnovy prostredníctvom KPÚ Trenčín (Jozef Múdry), výskumné poznatky zistené počas architektonicko-historického, dendrochronologického výskumu na západnej stene paláca (Martin Bóna), obsahovú odbornú časť expozície a historické podklady (Tomáš Michalík), výstupy a využitie výsledkov projektu DRAGON v rámci budúceho fungovania hradu Beckov (Peter Pastier), technické riešenia v expozícii (Lucia Stanková).

Na úvod konferencie však odzneli nie len ďakovné príhovory od starostu obce pána Ernesta Benka, zástupkyne Nórskeho veľvyslanectva vo Viedni pani Hany Tasler Goldschmidt, riaditeľa odboru pána Jaroslava Mojžiša ako aj riaditeľky Strednej odbornej školy z Nového Mesta nad Váhom pani Oľgy Ilenčíkovej. Poďakovanie za spoluprácu vyslovili aj zástupcovia partnera projektu z Nórska páni Johan Barstad a Rhys Evans. 

Po jednotlivých príspevkoch nasledovala aj prezentácia priestorov západného paláca návštevníkom podujatia.

Projekt by mal byť ukončený aj po administratívnej časti do konca roku 2023. Výstupom nie je len samotná obnova a záchrana paláca, ale aj interiérové vybavenie miestností. Do konca roka pribudne aj kópia epitafu Stibora ml.Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.