Keď drevo "hovorí".


Dnešný deň je pre hrad Beckov významný. Takto zhodnotil nový poznatok odborník na hrady a pamiatky Martin Bóna. Ten aktuálne spracováva nálezovú správu k architektonicko-historickému výskumu západnej steny západného paláca, ktorý je financovaný prostredníctvom finančných prostriedkov EHP a Nórska.

V rámci uvedeného výskumu boli odobraté tri vzorky pôvodných drevených častí zo západnej fasády západného paláca. Tie spolu vzájomne korelujú a spolu vytvárajú 44 letokruhov aj s časťou beľového dreva. Pôvodné datovanie prvých kamenných objektov hradu Beckov bolo datované do obdobia 13. storočia doteraz. Bola doložená už predošlým výskumom rozdielnosť murív horného hradu a murív dolného hradu z tzv. obdobia M. Čáka z doby približne okolo roku 1300.

Mojmír Choma, ktorý realizoval dendrochronologický výskum drevených častí pozrel možné zhody kriviek pre staršie obdobie. Vzorky sa zhodovali a ukazovali na záver 12. storočia. Na základe beľového dreva nakoniec bolo určené datovanie do rozmedzia rokov 1161-1181. Overovanie pokračovalo a zhodovalo sa aj so starou vzorkou z 12. storočia z Považského hradu.

Preto môžeme povedať, že datovanie najstaršieho obvodového opevnenia v dolnej úrovni západného paláca je z 4. pätiny 12. storočia.
Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.