Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na vyhotovenie expozície


Dňa 28. apríla bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na zariadenie expozície v priestore západného paláca. Termín na predkladanie ponúk je do 17.5.2023.

Západný palác je stavebne už viac-menej dokončený. Aktuálne sa dolaďujú niektoré detaily a prebiaha kolaudačný proces. Nasledovne by sme radi priestory otvorili verejnosti v rámci prehliadkového okruhu. Tešiť sa môžu na nové krásne výhľady na dolinu rieky Váh z miest kam skoro 300 rokov nevkročila ľudská noha.

Okrem iného hrad touto rekonštrukciou získa šesť uzavretých priestorov. Tie by ešte v tomto roku mali byť vybavené novou expozíciou. Granty EHP a Nórska z aktuálneho rozpočtu však nepokryjú kompletné riešenie. Z tohto dôvodu bude realizovaná prvá fáza a v nasledujúcom roku sa budeme snažiť z rôznych finančných zdrojov ju v druhej fáze dokončiť. Zámer expozície je odprezentovať dejiny obce, židovskej komunity v Beckove, prierezových dejín hradu a najmä rodiny Stibora zo Stiboríc, ktorí hradu dali výraz sídelného honosného rodového sídla.

Verejná obchodná súťaž je vyhlásená od 28. apríla a záujemcovia si podmienky súťaže môžu pozrieť prostredníctvom uvedeného linku: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/604142



Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.