Dokončovacie práce na západnom paláci


Do konca mesiaca apríl by mali prebiehať dokončovacie práce na západnom paláci.

Pracovníci firmy Pamarch s.r.o. aktuálne dokončujú niektoré drobné práce na západnom paláci. Natierajú sa kované časti dverí ochranným náterom, dokončújú zapojenia vody a odpadu v záchodoch, realizujú terénne úpravy.

Medzi zaujímavosti patrí čistenie hrdze a nečistôt na drevených častiach dverí laserom ale aj práce v zle prístupnom teréne na západnej stene paláca. Na fotografiách si môžete všimnúť dvoch horolezcov, ktorí balia elektrické káble do geotextílie, ktorá je kotvená do päty západného múru. Takto je zabezpečená elektrika pre celý západný palác, ale aj predpríprava pre elektrifikáciu centrálneho nádvoria a prislúchajúcich objektov (hradná kaplnka, severný palác). Položenie kábla po obvode hradu na hradnej skale bolo dohodnuté s KPÚ Trenčín a je najmenej škodlivé pre jednotlivé vnútorné objekty. Pôvodné trasovanie podľa projektovej dokumentácie by narušilo tehlové dlažby vo východných hospodárskych objektoch horného hradu, preto sme sa rozhodli od tohto riešenia ustúpiť.Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.