Projektová dokumentácia k expozícii


Dnes bola dodaná firmou Absurdstudio, s.r.o. z Bratislavy projektová dokumentácia k pripravovanej expozícii.

Novinkou v rámci prác na západnom paláci je zhotovenie projektovej dokumentácie expozície západného paláca. Tá bude podkladom pre VO na zhotoviteľa. Samotná realizácia bude rozdelená na niekoľko etáp. Prvá bude financovaná z finančných zdrojov EHP a Nórska v rámci projektu DRAGON. Vo fotogralérii môžete potom nájsť niekoľko vizualizácií. V prípade, že bude všetko prebiehať ako má, je predpoklad, že prvá časť bude odovzdaná do užívania približne za šesť mesiacov.Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.