Príprava budúcej expozície


Západný palác je z hľadiska stavebných prác pomaličky vo finálnej časti rekonštrukcie. Preto sa aktuálne presúvajú hlavné aktivity do interiérov paláca, kde by mala vzniknúť nová expozícia. Primárne sa bude venovať Stiborovcom.

Práca na rekonštrukcii západného paláca sú zhruba z 90% hotové. Je potrebné doriešiť už len osvetlenie, zapojenie vody a odpadu do príručných toaliet a potom dorobiť vady a nedorobky.

Aktivity sa nám na projekte DRAGON teda postupne presúvajú do interiérov, kde by mala vzniknúť nová stála expozícia. Pivničné priestory by mali byť riešené v duchu voľného vstupu bez sprievodcu a návštevníci sa tu dozvenia niečo o histórii obce Beckov, Židov v Beckove a krátkemu prierezu dejinami hradu.

Horná časť by mala byť venovaná obdobiu najväčšieho rozmachu hradu za rodu Stiborovcov.

Aktuálne je vo fáze ukončovania projektová dokumentácia expozície. My však intenzívne rokujeme s partnermi ako je Trenčianske múzeum v Trenčíne alebo Budapest history museum. V prvom prípade máme záujem získať tympanón (trojúholníková časť s erbon, ktorá sa nachádzala nad priečelím vstupu do objektov) s erbom Stiborovcov, ktorý vieme, že sa nachádzal v priestore západného paláca. Z Budapešti máme záujem o epitaf Stibora ml., ktorý sa zachoval viac-menej v neporušenom stave. Partneri z Maďarska nám potvrdili, že nám dajú povolenie a vedeli by zabezpečiť aj samotnú výrobu kópie tohto epitafu. Pevne teda veríme, že sa dielo podarí a tento rok si budú môcť naši návštevníci tento epitaf s podobizňou Stibora ml. aj naživo u nás pozrieť.Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.