Workshop zameraný na problematiku extrémizmu a neznášanlivosti


3.novembra ráno sa v rámci projektu DRAGON konal seba-zážitkový workshop na tému extrémizmu a radikalizmu pre vybraných žiakov Strednej školy obchodu a služieb Nové Mesto nad Váhom, ktorý viedol psychológ a doktorand katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jozef Smoroň.

Cieľom workshopu bolo zážitkovou formou otvoriť problematiku extrémizmu v praxi – ako extrémizmus vzniká? Ako extrémizmu predchádzať u seba? Chyby v úsudkoch – ja vs. ty/oni, predsudky, dynamika dehumanizácie. Ako komunikovať s ľuďmi prejavujúcimi sa extrémne? Persuázia, asertivita.

Workshopu sa zúčastnilo približne 20 problémovejších 15- až 17-ročných žiakov. Po úvodných slovách riaditeľky školy a riaditeľa hradu Beckov, n.o. workshop začal predstavovaním a brainstormingom o predstavách študentov o extrémizme a workshope. Ďalej, prostredníctvom jednoduchých hier sa hľadali spoločné prvky medzi členmi skupiny ako forma zoznamovania a sebareflexie. Následne sa aktivity zameriavali na dopad stereotypov a situačných vplyvov na správanie, ako aj dynamiku agresora, obete a prihliadajúcich.   Posledná aktivita sa zameriavala na otvorenosť novým podnetom – to, ako vnímame cudzie – ľudí aj kultúry – reflektovanie strachu a agresivity s tým spojené a možnosti ich prekonania.

Záverom workshopu bola voľná diskusia s vedúcim workshopu, ktorá sa čiastočne odklonila od hlavnej témy, ale poukázala na problémy, s ktorými žiaci žijú a objasnila komplikácie s dôverou a ochotou sa zapojiť, ktoré v priebehu workshopu vznikali.

Dvojhodinový workshop, samozrejme, nie je dostatočný priestor na spracovanie tak komplikovanej a dnes, s ohľadom na spoločenské a politické udalosti na Slovensku aj vo svete, dôležitej téme, akou je extrémizmus, svoj účel ako prvotné nahliadnutie do témy isto splnil.Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.