Práce napredujú


Počas mesiaca júl pribudli na západnom paláci niektoré novinky.

Práce na obnove západného paláca napredujú. Vidieť to najmä na hrubých prácach. Majstri murári najskôr rozobrali korunu západnej najvyššej steny do hĺbky približne 40 cm. Dnes už je viditelná nová koruna tohto múru.

Priečka medzi rytierskou sálou a susediacou miestnosťou, kde sa pôvodne nachádzala kachlová pec je vymurovaná a nachystaná na kladenie trámového stropu.

Najviac viditelné práce však boli asi realizované v priestore tzv. terasy západného paláca. Pôvodne táto časť bola súčasťou veľkej rytierskej sály paláca. V neskoršom období rozdelená priečkou na viacero miestností. Dnes veľká časť paláca v južnom priestore chýba. Pokračovanie miestností paláca by mal naznačovať vstup v novom múre v južnej stene. 

Napredujú aj reštaurátorské práce. Okenné otvory - renesančné okná v západnej bašte a v jednotlivých miestnostiach prvého nadzemného podlažia.

Začiatkom augusta sa pustíme už do zastrešenia rytierskej sály. Máte sa na čo tešiť.Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.