Citlivý prístup pri záchrane hodnotných kamenných článkov


Obnova západného paláca je spätá s množstvom prác, ktoré nie sú len klasického hrubého murárskeho charakteru.

Aj keď majstri murári murujú "kubík" kamenného muriva deň za dňom a je sa na čo pozerať, významné sú aj drobné reštaurátorské práce. Projekt DRAGON sa snaží zachovať pre budúce generácie aj množstvo autentických achitektonických prvkov. Medzi ne patria napríklad pieskovcové konzoly, na ktorých bol položený drevený trámový strop. Vykurovací otvor v rytierskej sále, pôvodné omietky, ale najmä množstvo okenných ostení, ktoré po zreštaurovaní a doplnení budú skutočnou ozdobou priestorov paláca.

Na fotografii môžete vidieť precíznu prácu hradného reštaurátora.Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.