Archeologické nálezy pri obnove západného paláca


Obnova národnej kultúrnej pamiatky hrad Beckov nie je spätá len s budovaním, ale aj s rôznymi výskumnými prácami. Medzi ne patrí aj archelogický výskum v prípade zemných prác.

Napriek tomu, že na hrade Beckov v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia prebehol rozsiahly archeologický výskum, aj dnes je potrebné v niektorých lokalitách realizovať doplnkové výskumy. Dnes nás potešili archeologické nálezy, ktoré môžu v budúcnosti byť umiestnené do neiektorej z nových expozícií. Nálezy sú súčasťou archeologického doskúmania lokalít pri inštalácii žeriavu, riešení budúcich toaliet, ale aj pri osadení elektrického vedenia.
Na fotografiách môžete vidieť niektoré časti keramických nálezov.Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.