Návrh záverečného účtu obce Beckov

Návrh záverečného účtu obce Beckov za rok 2020

Návrh záverečného účtu obce Beckov za rok 2019

Návrh záverečného účtu obce Beckov za rok 2018