Položenie venca na hrob partizána

V nedeľu, 29. augusta 2021, sme si uctili 77. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania na cintoríne pri hrobe partizána Štefana Szilárda a jeho neznámeho druha, ktorí prišli o život v našej obci 2. decembra 1944.

V tomto roku sa uskutočnila obnova vojnového hrobu na beckovskom cintoríne. Obnova nasledovala po identifikovaní jedného z dvoch popravených - ide o partizána menom Štefan Szilárd, nar. 14.10.1920 v obci Zbehňov, popravený  bol 2.12.1944 v obci Beckov. Telá popravených boli po exhumácii pochované na cintoríne 19.5.1945. Hrob bol obnovený 18.8.2021 z prostriedkov Predsedu vlády SR a Obce Beckov.