Župný dom

 Pamiatkový objekt  ( súkromný majetok):bar, kolkáreň - prístupné denne )