Cirkvi

Cirkvi v obci Beckov

Rímskokatolícka cirkev

Beckov 35 

Mgr. František Mašek, farský administrátor

farnost.beckov@abu.sk 

032 7777119

0951 483 966


Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku,

Beckov 86

ThDr. Peter Maca, farský administrátor;

Mgr. Monika Cipciarová, duchovenská výpomoc 

0918 828 145 


0948 254 765

Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.
Beckov 6

Menší bratia františkáni
Jozef Čirák - OFM,
predstavený františkánov

jozefcirak@gmail.com
zdruzenie.jp2@gmail.com
0915 070 532
Slovenská katolícka charita

Charitný domov 

Beckov 53

bckcharita2@stonline.sk


Kongregácia školských sestier de Notre Dame


032 7777104
aktivity pre deti