Cirkvi

Cirkvi v obci Beckov

Rímskokatolícka cirkev

Beckov 35 / Beckov 6

Anton Kračunovský, OFM farský administrátor032 7777119
0949 857 551

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku,

Beckov 86

Mgr. Ondrej Peťkovský, námestný farár 

 032 6497 101                       

0903 218 143

o.petkovsky@gmail.com
Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II.
Beckov 6

Menší bratia františkáni
Jozef Čirák - OFM,
predstavený františkánov

jozefcirak@gmail.com
zdruzenie.jp2@gmail.com
0915 070 532
Slovenská katolícka charita

Charitný domov 

Beckov 53

bckcharita2@stonline.sk


Kongregácia školských sestier de Notre Dame


032 7777104
aktivity pre deti