Rekonštrukcia Hradu Beckov

Obec Beckov uspela so žiadosťou o finančný príspevok z Grantov EHP a štátneho rozpočtu na rekonštrukciu západného paláca hradu Beckov.

Aktuality O projekte

Aktuality


Fakty
o projekte

Obec Beckov uspela so žiadosťou o finančný grant na rekonštrukciu západného paláca hradu Beckov. Z Grantov EHP a štátneho rozpočtu dostaneme približne 890 000 eur.

Viac info
Výška dotácie 890k €
Názov projektu DRAGON
Progres prác 20%
Dokončenie prác 4/2023

Poďakovanie

Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 890 000 € prostredníctvom Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.