Seminár s partnerom z Nórska


Dňa 18.10.2022 sa nám podarilo zrealizovať veľmi zaujímavý pracovný seminár s partnerom z Nórska, ktorý bol zameraný na rozvoj miestnych komunít.

Hlavnými rečníkmi boli Johan Barstad a Rhys Evans z nórskej univerzity Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HGuT), ktorá je naším projektovým partnerom. Pozvanými hosťami boli predstavitelia z rôznych záujmových organizácií z oblasti cestovného ruchu, obnovy pamiatok, múzeí, školstva, obcí, miestna akčná skupina Bošáčka zastupujúca viaceré obce a podnikateľské subjekty a naši partneri.

Prednášky boli zamerané na :
    Rozvoj komunity
    Nájdenie novej hodnoty v tom, čo už máte: Rozvoj komunity založený na aktívach
    Rozšírenie nášho chápania kultúrneho dedičstva
    Premena zdrojov kultúrneho dedičstva pre hospodárstvo 21. storočia
    Diskusia s účastníkmi, prezentácia rôznych dobrých príkladov z praxe z Európy.

V prílohe môžete nájsť jednotlivé príspevky prednášateľov (v angličtine).


pptxPrezentácia Nóri 4
pptxPrezentácia Nóri 3
pptxPrezentácia Nóri 2
pptxPrezentácia Nóri 1
pdfPozvánka na seminár


Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.