Práce napredujú


Počas mesiaca júl pribudli na západnom paláci niektoré novinky.

Práce na obnove západného paláca napredujú. Vidieť to najmä na hrubých prácach. Majstri murári najskôr rozobrali korunu západnej najvyššej steny do hĺbky približne 40 cm. Dnes už je viditelná nová koruna tohto múru.

Priečka medzi rytierskou sálou a susediacou miestnosťou, kde sa pôvodne nachádzala kachlová pec je vymurovaná a nachystaná na kladenie trámového stropu.

Najviac viditelné práce však boli asi realizované v priestore tzv. terasy západného paláca. Pôvodne táto časť bola súčasťou veľkej rytierskej sály paláca. V neskoršom období rozdelená priečkou na viacero miestností. Dnes veľká časť paláca v južnom priestore chýba. Pokračovanie miestností paláca by mal naznačovať vstup v novom múre v južnej stene. 

Napredujú aj reštaurátorské práce. Okenné otvory - renesančné okná v západnej bašte a v jednotlivých miestnostiach prvého nadzemného podlažia.

Začiatkom augusta sa pustíme už do zastrešenia rytierskej sály. Máte sa na čo tešiť.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 890 000 € prostredníctvom Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.