Citlivý prístup pri záchrane hodnotných kamenných článkov


Obnova západného paláca je spätá s množstvom prác, ktoré nie sú len klasického hrubého murárskeho charakteru.

Aj keď majstri murári murujú "kubík" kamenného muriva deň za dňom a je sa na čo pozerať, významné sú aj drobné reštaurátorské práce. Projekt DRAGON sa snaží zachovať pre budúce generácie aj množstvo autentických achitektonických prvkov. Medzi ne patria napríklad pieskovcové konzoly, na ktorých bol položený drevený trámový strop. Vykurovací otvor v rytierskej sále, pôvodné omietky, ale najmä množstvo okenných ostení, ktoré po zreštaurovaní a doplnení budú skutočnou ozdobou priestorov paláca.

Na fotografii môžete vidieť precíznu prácu hradného reštaurátora.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 890 000 € prostredníctvom Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.