Archeologické nálezy pri obnove západného paláca


Obnova národnej kultúrnej pamiatky hrad Beckov nie je spätá len s budovaním, ale aj s rôznymi výskumnými prácami. Medzi ne patrí aj archelogický výskum v prípade zemných prác.

Napriek tomu, že na hrade Beckov v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia prebehol rozsiahly archeologický výskum, aj dnes je potrebné v niektorých lokalitách realizovať doplnkové výskumy. Dnes nás potešili archeologické nálezy, ktoré môžu v budúcnosti byť umiestnené do neiektorej z nových expozícií. Nálezy sú súčasťou archeologického doskúmania lokalít pri inštalácii žeriavu, riešení budúcich toaliet, ale aj pri osadení elektrického vedenia.

Na fotografiách môžete vidieť niektoré časti nálezov - stredoveká keramika.Poďakovanie

Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 890 000 € prostredníctvom Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.