Prednáška "Osudy beckovských Židov"


V sobotu 11.9.2021 v priestoroch Kúrie Ambrovec zrealizovala Obec Beckov v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne a Hradom Beckov, n.o. prednášku v rámci projektu DRAGON - "Osudy beckovských Židov v rokoch 1938-1945".

V sobotu 11.9.2021 v priestoroch Kúrie Ambrovec zrealizovala Obec Beckov v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne a Hradom Beckov, n.o. prednášku v rámci projektu DRAGON. Ten je podporený z finančného príspevku z Grantov EHP a štátneho rozpočtu a spoluúčasti Obce Beckov. Program „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorého cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu.

Príspevok pod názvom "Osudy beckovských Židov v rokoch 1938-1945" prezentoval prostredníctvom svojej prezentácie JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD., odporný garant projektu DRAGON. Prednáška v elektronickej podobe môže slúžiť ako pomocný náučný materiál pre školy. Preto sme sa rozhodli ho zverejniť prostredníctvom tejto stránky. Súčasne je základom pre pripravovanú expozíciu v západnom paláci hradu Beckov. Tá by mala byť verejnosti k dispozícii po realizácii rekonštrukčných prác v apríli roku 2023.

pdfPrednáška "Osudy beckovských Židov 1938-1945


Poďakovanie

Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 890 000 € prostredníctvom Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.