Návšteva z Nórska


Dňa 24.6.2021 Beckov navštívili partneri projektu DRAGON z mesta Bryne z Nórskeho kráľovstva.

Aktuálne prebieha v rámci projektu DRAGON – obnova západného paláca Beckovského hradu prípravná fáza. Dolaďuje sa realizačna dokumentácia, pripravuje sa verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác a bol dokončený reštaurátorský výskum hodnotných prvkov architektúry tohto paláca, ktoré sú určené na záchranu.

Popri týchto činnostiach sa realizujú aj tzv. „ľahké“ aktivity. Medzi ne patrí aj spolupráca s našim partnerom z Nórska, vysoká škola Hogskulen for landbruk og bygdeutvikling z mesta Bryne. Dňa 24.6.2021 prišli na pracovnú návštevu predstavitelia tejto školy pán Rhys Evans a Johan Barstad.


Rhys Evans je docentom tejto univerzity a zameriava sa primárne na rozvoj vidieka, ktorý integruje spotrebu vidieckeho prostredia, historické a kultúrne dedičstvo vidieckych miest a ľudí, a endogénny rozvoj, ktorý obyvateľom vidieka umožňuje dosiahnuť ciele, ktoré sú pre nich považované za dôležité.


Johan Barstad je sociálny ekonóm a sociálny plánovač. Je vedúcim výskumným pracovníkom školy. Zaoberá sa miestnym a regionálnym rozvojom a verejnými financiami a plánovaním. 

Starosta obce Daniel Hladký a riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov, n.o. Peter Pastier s odborným konzultantom pánom Tomášom Michalíkom a poradcom v oblasti financovania projektu pánom Petrom Oravcom odprezentovali partnerom z Nórskeho kráľovstva zámer obnovy západného paláca. Nasledovne, pri pracovnom obede, prerokovali možnosti budúcej spolupráce a workshopov, ktoré by Nóri u nás chceli zrealizovať v rámci dvoch stretnutí.

Poďakovanie

Projekt DRAGON získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 890 000 € prostredníctvom Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.