Tlačová konferencia s novinármi v západnom paláci


Starosta obce Beckov Daniel Hladký a výkonný riaditeľ združenia Hrad Beckov Mgr. Peter Pastier predstavili novinárom na tlačovej konferencii v rytierskej sále západného paláca úspešný projekt DRAGON. Zámer obnovy západného paláca vychádza zo schválenej projektovej dokumentácie z roku 2009. Počíta približne so siedmimi zastrešenými priestormi, v ktorých budú nie len expozície ako napríklad lapidárium a zbrojnica, ale aj reprezentatívna miestnosť rytierskej sály alebo multifunkčný priestor prvej pivničnej miestnosti určený pre prednášky pre školy. Po obnove a otvorení tohto paláca verejnosti sa otvára možnosť celoročnej prevádzky hradu. Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.