Informatívne stretnutie s miestnou komunitou


Obec Beckov v priestore klubu pri parku zorganizovala prvotné stretnutie s miestnou komunitou priateľov hradu Beckov a obyvateľov obce, kde im predstavila zámer obnovy západného paláca. Ten sa v súčasnosti nachádza z časti v havarijnom stave. 

Projekt je súčasťou celkovej obnovy horného hradu. Po rekonštrukcii by mali vzniknúť v priestore paláca kryté priestory, ktoré budú slúžiť nie len expozíciám, ale aj programovým, komerčným alebo výchovno-vzdelávacím účelom. Stretnutia sa zúčastnila Ing. Maria Jurčacková ako projektový manažér. Pán JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, PhD ako osoba zodpovedná za vypracovanie žiadosti, starosta obce Daniel Hladký a Mgr. Peter Pastier za správu hradu Beckov. Poďakovanie

Projekt DRAGON získal z prostriedkov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky grant na obnovu západného paláca a interiérového vybavenia v hodnote 983 557 €. Cieľom projektu je uviesť Západný palác a celý areál do podoby, ktorá bude rešpektovať a zdôrazňovať zachované historické hodnoty z obdobia vrcholnej gotiky a renesancie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.