Vývoz fekálií

SLUŽBY - VÝVOZ FEKÁLIÍ

Objednávka vývozu :

tel. č.

v pracovný deň

prijímateľ objednávky

032 77427 25 - 0903 742 725 

 od 8:00-15:00

ekonóm

0905 506 021

mimoriadne

starosta

032 77427 21

 od 8:00-15:00 

podateľňa

 

Cenník vývozu fekálií 

Lokalita

 cena/doprava za 1 vývoz /€

cena /uloženie 1 m3/ €

Beckov

20,00

 1,50  

 

UPOZORNENIE

Od 1.3.2017 Obec Beckov poskytuje vývoz fekálií len obyvateľom Beckova a podnikateľom podnikajúcim v obci.