Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely“ získala obec nenávratný finančný príspevok na vybudovanie náučného chodníka s informačnými tabuľami. Súčasťou budú aj navigačné brožúrky, smetné koše na separovaný zber a stojan na bicykle. Tešiť sa môžeme aj na 3D prehliadku obce a interaktívny kvíz so súťažou. Projekt je zameraný na spoločné aktivity v oblasti skvalitnenia životného prostredia s cieľom zvýšenia atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre miestnych obyvateľov a návštevníkov spolupracujúcich regiónov. Projekt bude prebiehať na území Juhomoravského, Trnavského a Trenčianskeho kraja v zapojených obciach Tvrdonice, Gbely a Beckov.

Název projektu: Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely

Kód projektu: NFP304020CUH2

Projekt je zaměřen na společné aktivity v oblasti zkvalitnění životního prostředí s cílem zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro místní obyvatele a návštěvníky spolupracujících regionů. Projekt bude probíhat na území Jihomoravského, Trnavského a Trenčianského kraje v zapojených obcích Tvrdonice, Gbely a Beckov.

Projekt je podpořen z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020  www.sk-cz.eu, a je spolufinancován z EFRR.

Rozpočet projektu: 596 673,10 EUR

Rozpočet projektu (zdroj z EÚ): 507 172,12 EUR

Období realizace: 2/2023 – 11/2023