Obecný rozhlas

Vyhlasovanie predaja v miestnom rozhlase:

Pondelok - Piatok: 9.30 h - 11.45 h - 14.45 h

Ostatné oznamy podľa potreby.

Poplatok za 1 vyhlásenie je 1,54 €.