Úspechy obce 2017

Premeny obce v roku 2017



január 

kúpa obecného auta zmluva Z20174099_Z z 3.2.2017

marec

údržba verejnej zelene

jún

zariaďovanie novej školskej kuchyne    

júnopravy výtlkov
júlkosenie a opravy v parku
augustopravy výtlkov
augustzariaďovanie školskej kuchyne
september

4.9.2017 otvorenie novej školskej kuchyne    

august-september

oprava chodníka, odvodnenie pred r.d. 218

októberkosenie