Úspechy obce 2016

Úspechy obce v roku 2016 - výstavba obce, majetok, opravy, údržbajanuár    

8. január 2016 -  otvorenie triedy predškolákov v budove základnej školy

február    
6. február - otvorenie multifunkčného  ihriska v areáli ZŠ    
január - máj    
od 28. decembra 2015 do 31.mája 2016 -  rekonštrukcia sústavy verejného  osvetlenia    
apríl, máj, júnúprava "zhoreniska"

júl, august

oprava interiéru materskej školy, oprava parkiet v telocvični ZŠ    

september    

oprava výtlkov na cestách 23. - 30.9.2016

október    

oprava výtlkov - dokončenie, údržba cintorína    

november, december

oprava chodníka od 21.11.2016 do 16.12.2016