Úspechy obce 2015

Úspechy obce v roku 2015 - zhrnutie  

December 2015:

1vybudovanie triedy predškolákov (účelová dotácia MŠ SR na rok 2015) - otvorenie 8.1.2016

Video: nová trieda predškolákov pred otvorením


2. rekonštrukcia sociálnych zariadení v zdravotnom stredisku (rozpočet obce) - odovzdané 23.12.2015 


November 2015:

1. vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli základnej školy s materskou školou J.M. Hurbana

(dotácia Úradu vlády SR)   video: novozriadené multifunkčné ihrisko

2. oprava výtlkov - Hurbanova ulica a Matiáška (rozpočet obce) 


August 2015:

1. repasácia hasičského auta Tatra 148 (dotácia MV SR) - odovzdanie 16.8.2015 na Dňoch obce

viac: Beckovské noviny č. 4/2015, s. 1 a 4.    

2. vybudovanie prístupovej cesty do areálu základnej školy (rozpočet obce)


Jún 2015

Oprva zatekajúcej strechy budovy OcÚ a KD (rozpočet obce)

 

Máj 2015

1. nové povolenie na prevádzku čističky odpadových a žumpových vôd

2. kúpa traktora Zetor 80 a novej cisterny na zvážanie žumpových vôd

3. osobné vozidlo Škoda Octavia Combi (bezodplatný prevod z MV SR)