Tlačová konferencia k otvoreniu západného paláca pre verejnosť


Od dnešného dňa môžu prví návštevníci hradu Beckov obdivotať nové priestory západného paláca. Pribudlo šesť zastrešených priestorov a dva nové výhľadové body.

Tlačovú konferenciu k otvoreniu západného paláca pre verejnosť uviedol riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov, n.o. Peter Pastier. Informoval prítomných novinárov o priebehu celej iniciatívy obnovy až k dnešnému dňu otvorenia. Predstavil za investora starostu Obce Beckov pána Ernesta Benka. Súčasne za projektový manažment Petra Oravca (sekcia financovania) a Tomáša Michalíka (odborné poradenstvo v oblasti právnej a prípravy odborných podkladov nielen pre tvorbu expozície).

Keď v roku 2019 vyšla výzva z grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu, Obec Beckov ako vlastník objektu, začala pripravovať podklady pre žiadosť o nenávratný príspevok na obnovu tohto paláca. V istých častiach sa tento objekt nachádzal v havarijnom stave. Najmä západná stena paláca potrebovala významné zásahy, aby nedošlo k jej ďalšiemu narušeniu a zrúteniu muriva do obytnej časti pod hradnou skalou. Čo sa prakticky aj stalo. Keď v auguste 2020 podpisoval vtedajší starosta obce Daniel Hladký akceptačný list z MIRI SR, ktorý Obec Beckov oprávňoval začať s prácami, deň po úvodnej tlačovej konferencii, sa v priestore rytierskej sály odtrhla časť záklenku arkiera na druhom nadzemnom podlaží a zrútila sa z väčšej časti do interiéru paláca. Investícia teda prišla v hodine dvanástej.

Stavebné práce začali v apríli roku 2022. Verejné obstarávanie na realizáciu stavebného diela vyhrala firma PAMARCH, s.r.o. Dozaista najzaujímavejším momentom tejto obnovy bolo využívanie stavebného žeriavu. Ak by tohto pomocníka nebolo, nebolo by reálne stavbu zrealizovať s daným rozpočtom a v zmluvne stanovenom čase.

Napriek pandémii COVID-19, zdražovaniu energií a materiálov a ďalším problémom globálneho charakteru, sa dielo podarilo dokončiť. Dňa 26.9.2023 Obec Beckov získala kolaudačné rozhodnutie, ktoré ju oprávňuje objekt zaradiť do prehliadkového okruhu pre návštevníkov pamiatky. Prví návštevníci už dnes prechádzali priestormi interiérov paláca, ale aj vyhliadky na streche paláca, kade od roku 1728, keď hrad vyhorel, neprešla noha smrteľníka.

Celková investícia (stavebné práce, expozícia a sprievodné podujatia a aktivity projektu) bola 1 272 852 €. Náklad Obce Beckov s projektom bol 304 395 €. Grant EHP a Nórska a štátneho rozpočtu bol v hodnote 968 457 €. Na stavebnú časť bolo minutých 942 674 € z celkového rozpočtu projektu DRAGON.

Palác v roku 2023 bude pre verejnosť otvorený od 29.9. do 15.10. (počas víkendu 14.-15.10. prebieha na hrade desiaty ročník Tekvicového festivalu). Od 16.-20.10.2023 bude v priestoroch paláca prebiehať inštalácia prvej fázy expozície. V novembri bude horné podlažie paláca pre verejnosť uzavreté. Slávnostné otvorenie atraktívnej expozície je plánované na marec roku 2024.Thank you

The DRAGON project received a grant from the EEA and Norway and the state budget of the Slovak Republic for the restoration of the western palace and interior equipment in the amount of €983,557. The goal of the project is to bring the West Palace and the entire area into a form that will respect and emphasize the preserved historical values from the High Gothic and Renaissance periods.

To learn more about the programs and projects funded by the EEA and Norway Grants in Slovakia visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk. For general information on all international projects, visit www.eeagrants.org.