Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
31.10.2016 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Poskytnutie služby Rudolf Reif 100,00 €
31.10.2016 5/20016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rímskokatolícka cikrev, farnosť Beckov 1 000,00 €
28.10.2016 4/2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku 1 000,00 €
26.10.2016 3/2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrovoľný hasičský zbor Beckov 400,00 €
24.10.2016 JS/0210/2016/ORM Zmluva došlá Dohoda o spolupráci partnerov na projekte Město Valašské Meziříčí 0,00 €
21.10.2016 2/2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny 145,00 €
17.10.2016 ZML 2016 0022 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Jozef Šutovský 25,00 €
11.10.2016 Zmluva došlá Zmluva o pripojení k inform. systému Dátové centr DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov 0,00 €
30.09.2016 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme bytu Miroslava Kubicová 0,00 €
28.09.2016 Zmluva došlá Príloha č. 1 k zmluve o zbere odpadu zn.2016/Vr/ob BOMAT s.r.o. 0,00 €
26.09.2016 ZML 2016 0020 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Danka Gurišová 25,00 €
17.09.2016 Zmluva došlá Zmluva o dielo Jiří Habrovanský 2 750,00 €
09.09.2016 ZML 2016 0019 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Edita Vaculová 50,00 €
07.09.2016 Zmluva došlá Zmluva o dielo Mgr. arch. Martin Mikuláš 11 750,00 €
31.08.2016 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
31.08.2016 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 €
30.08.2016 Zmluva došlá Projektová dokumentácia _oprava chodníkov ARGUS-DS s.r.o. 1 140,00 €
19.08.2016 2016/0455 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 500,00 €
19.08.2016 VP/16/05834/001 Zmluva došlá Hromadná licenčná zmluva SOZA 0,00 €
17.08.2016 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/§54/2016/hrady Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM