Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
16.11.2016 ZML 2016 0030 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Marián Sládek 50,00 €
15.11.2016 ZML 2016 0029 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Peter Rehák 35,00 €
11.11.2016 ZoD Zmluva došlá ZoD/Vzduchotechnika - vetranie kuchyne v ZŠ Vadak, s.r.o. 40 292,40 €
09.11.2016 ZML 2016 0028 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Dana Pálková 50,00 €
08.11.2016 ZML 2016 0027 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Marián Minárik 35,00 €
04.11.2016 ZML2016 0025 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Pavlína Gracová 25,00 €
04.11.2016 ZML 2016 0026 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Zdenka Krajíčková 35,00 €
31.10.2016 Zmluva došlá Dodatky č. 1 k Zmluvám o poskyt. služ.0515,0516 Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
31.10.2016 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Poskytnutie služby Rudolf Reif 100,00 €
31.10.2016 5/20016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rímskokatolícka cikrev, farnosť Beckov 1 000,00 €
28.10.2016 4/2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.na Slovensku 1 000,00 €
26.10.2016 3/2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dobrovoľný hasičský zbor Beckov 400,00 €
24.10.2016 JS/0210/2016/ORM Zmluva došlá Dohoda o spolupráci partnerov na projekte Město Valašské Meziříčí 0,00 €
21.10.2016 2/2016 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny 145,00 €
17.10.2016 ZML 2016 0022 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Jozef Šutovský 25,00 €
11.10.2016 Zmluva došlá Zmluva o pripojení k inform. systému Dátové centr DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slov 0,00 €
30.09.2016 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme bytu Miroslava Kubicová 0,00 €
28.09.2016 Zmluva došlá Príloha č. 1 k zmluve o zbere odpadu zn.2016/Vr/ob BOMAT s.r.o. 0,00 €
26.09.2016 ZML 2016 0020 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Danka Gurišová 25,00 €
17.09.2016 Zmluva došlá Zmluva o dielo Jiří Habrovanský 2 750,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM