Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
02.08.2017 ZoD Zmluva došlá Zmluva o dielo - architektonicko-hist. výskum ProMonument, s.r.o. 4 800,00 €
11.07.2017 ZoD Zmluva došlá Stavebné práce - elektrická prípojka ELIMER, a.s. 9 972,26 €
06.07.2017 ZML č. 008/2017 Zmluva došlá Zmluva o dielo STAVOKOMPLET, spol. s r.o. 8 888,06 €
16.06.2017 ZML č. MK-3452/2017/1.1 Zmluva došlá zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpoču Ministerstvo kultúry SR 10 000,00 €
06.06.2017 ZML č. 37259 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 €
06.06.2017 ZML 2017 0011 Zmluva vyšlá zmluva o hrobovom mieste Emília Mahríková 35,00 €
05.06.2017 ZML č.17/699/1613300017-ZoVP/VB Zmluva došlá Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 €
01.06.2017 ZML č.Z201724060_Z Zmluva vyšlá Kúpna zmluva JRK Slovensko s.r.o. 2 880,00 €
01.06.2017 ZML 2017 0010 Zmluva vyšlá zmluva o hrobovom mieste Ivan Šimončič 35,00 €
31.05.2017 ZML 2017 Zmluva vyšlá Zmluva o poskytovaní služieb Rudolf Reif 1 800,00 €
29.05.2017 ZML č. MK-3499/2017/1.4 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR 14 000,00 €
29.05.2017 ZML č. 2017/Nové Mesto nad Váhom/054/2 Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
26.05.2017 ZML 2017 0009 Zmluva vyšlá zmluva o hrobovom mieste Peter Pavlovič 20,00 €
22.05.2017 ZML 2017 0008 Zmluva vyšlá zmluva o hrobovom mieste Peter Šimko 50,00 €
03.05.2017 ZML č. 17-442-01085 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 6 000,00 €
20.04.2017 ZML 2017 0007 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Brigita Nemlahová 50,00 €
12.04.2017 Zmluva Zmluva vyšlá Zmluva o komisionálnom predaji Peter Vozárik - VYSLA, s.r.o. 0,00 €
12.04.2017 ZoD Zmluva došlá Zmluva o dielo - práce naviac PROVECTUS, s.r.o. 533,96 €
07.04.2017 Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu Zmluva došlá Zabezpečenie odberu a zhodnotenia odpadu Brantner Altgas, s.r.o. 0,00 €
06.04.2017 Dodatok č. 1 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k zmluve č. 16 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM