Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
04.05.2016 1610141 Zmluva došlá Zmluva v zmysle Autorského zákona SLOVGRAM 0,00 €
27.04.2016 13/2016/§54-ŠnZ Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
20.04.2016 ZML 2016 0009 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Štefan Šimovec 25,00 €
20.04.2016 ZML 2016 0010 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ján Straka 25,00 €
19.04.2016 MK-691/2016/1.1 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 10 000,00 €
14.04.2016 ZML 2016 0007 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Adela Kučeríková 25,00 €
14.04.2016 ZML 2016 0008 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Jozef Bielik 20,00 €
11.04.2016 Zmluva došlá Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 €
08.04.2016 A9836568 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodat Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
08.04.2016 A9836728 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní verejných služieb + dodat Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
07.04.2016 Zmluva došlá Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Pavol Štauder 1,20 €
31.03.2016 Zmluva došlá Zmluva na služby odborne spôsobilej osoby pre prev Ekoprogres v.d. 10 668,96 €
22.03.2016 MK-721/2016/1.4 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 12 000,00 €
21.03.2016 ZML 2016 0006 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Vladimír Hanáček 50,00 €
16.03.2016 Zmluva došlá Nájomná zmluva Ing. Dean Paška 1,00 €
29.02.2016 Zmluva došlá Dodatok Ponuka E.Benefif k Zmluve o združ.dod.elek ZSE Energia, a.s. 0,00 €
29.02.2016 Zmluva došlá Zmluva o užívaní časti podperných bodov Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 €
24.02.2016 121530850 Zmluva došlá Zmluva o pripojení odberného elektr.zariad.žiadat Západoslovenská distribučná, a.s. 41,94 €
24.02.2016 A6949560 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €
24.02.2016 144137 Zmluva došlá Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM