Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
31.08.2017 ZML 3/2017 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce RK cirkev, farnosť Beckov 1 000,00 €
31.08.2017 ZoD Zmluva došlá Sanácia havar. porúch vybr. objektov hradu Beckov Petruj Martin 6 900,00 €
30.08.2017 Zmluva Zmluva došlá Trojkolesový bicykel Ing. Peter Boris 350,00 €
30.08.2017 ZoD Zmluva došlá Oprava chodníka pri RD 218-odvodnenie Peter Čikel - REX 4 481,94 €
15.08.2017 Dodatok k zmluve Zmluva vyšlá Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Hrad Beckov - ZZ právnických osôb 3 403,35 €
14.08.2017 Zmluva Zmluva došlá Zmluva o hudobnej produkcii Bučkovanka - Jozef Dedík 600,00 €
12.08.2017 Zmluva Zmluva došlá Zmluva o hudobnej produkcii HS Kortina 1 300,00 €
10.08.2017 ZoD Zmluva došlá Reštaurovanie hradnej kaplnky Mgr. art. Martin Mikuláš 12 700,00 €
02.08.2017 ZoD Zmluva došlá Zmluva o dielo - architektonicko-hist. výskum ProMonument, s.r.o. 4 800,00 €
11.07.2017 ZoD Zmluva došlá Stavebné práce - elektrická prípojka ELIMER, a.s. 9 972,26 €
06.07.2017 ZML č. 008/2017 Zmluva došlá Zmluva o dielo STAVOKOMPLET, spol. s r.o. 8 888,06 €
16.06.2017 ZML č. MK-3452/2017/1.1 Zmluva došlá zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpoču Ministerstvo kultúry SR 10 000,00 €
06.06.2017 ZML č. 37259 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 €
06.06.2017 ZML 2017 0011 Zmluva vyšlá zmluva o hrobovom mieste Emília Mahríková 35,00 €
05.06.2017 ZML č.17/699/1613300017-ZoVP/VB Zmluva došlá Zmluva o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. 0,00 €
01.06.2017 ZML č.Z201724060_Z Zmluva vyšlá Kúpna zmluva JRK Slovensko s.r.o. 2 880,00 €
01.06.2017 ZML 2017 0010 Zmluva vyšlá zmluva o hrobovom mieste Ivan Šimončič 35,00 €
31.05.2017 ZML 2017 Zmluva vyšlá Zmluva o poskytovaní služieb Rudolf Reif 1 800,00 €
29.05.2017 ZML č. MK-3499/2017/1.4 Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry SR 14 000,00 €
29.05.2017 ZML č. 2017/Nové Mesto nad Váhom/054/2 Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podpo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM