Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
14.06.2012 2012/242 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 178,07 €
14.06.2012 2012/243 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 201,31 €
14.06.2012 2012/244 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 289,88 €
14.06.2012 2012/245 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 293,44 €
14.06.2012 2012/246 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 355,28 €
14.06.2012 2012/247 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 395,68 €
14.06.2012 2012/248 Faktúra došlá Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe Vladislav Vido 585,99 €
14.06.2012 2012/250 Faktúra došlá Oprava vozidla Škoda Felícia Milan Tománek-AUTOSERVIS 311,00 €
13.06.2012 2012/204 Faktúra došlá Dovoz dreva a vykládka na NKP Peter Čikel - REX 169,80 €
13.06.2012 2012/205 Faktúra došlá Telekomunikačné služby GTS Slovakia a.s. 36,88 €
13.06.2012 2012/206 Faktúra došlá Rozbor pitnej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 44,99 €
13.06.2012 2012/207 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 1 395,37 €
13.06.2012 2012/208 Faktúra došlá Občerstvenie pri príležitosti stavania mája Rastislav Fajnor 38,81 €
13.06.2012 2012/209 Faktúra došlá Predaj asfaltovej zmesi Uniasfalt s.r.o. 1 105,44 €
13.06.2012 2012/210 Faktúra došlá Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 341,00 €
13.06.2012 2012/211 Faktúra došlá Vypracovanie prvej priebežnej monitorovacej správy Eurocluster s.r.o. 360,00 €
13.06.2012 2012/212 Faktúra došlá Fošne WOOD PRODUCT s.r.o. 690,00 €
13.06.2012 2012/213 Faktúra došlá Vývoz odpadu ramenáčom Technické služby Mesta 523,44 €
13.06.2012 2012/214 Faktúra došlá Zmena istenia elektromerového rozvádzača GiTy - Slovensko, a.s. 1 144,38 €
13.06.2012 2012/215 Faktúra došlá Veniec Veronika Bučková 18,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM