Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
13.06.2012 2012/16 Objednávka vyšlá Krovinorez STIHL Marián Šupa 799,00 €
11.06.2012 2012/201 Faktúra došlá Odber diesel PETROOIL s.r.o. 878,05 €
11.06.2012 2012/203 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom a.s. 44,09 €
08.06.2012 2012/202 Faktúra došlá Oprava vozidla Tatra cisterna Ivana Králiková -AUTO-HANS 1 031,58 €
04.06.2012 Faktúra vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Zuzana Krištienová 49,79 €
01.06.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o komisionálnom predaji Peter Vozárik - P2Pottery 0,00 €
01.06.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme nebytových priestorov Beckovský hrad, záujmové združenie PO 1 880,00 €
31.05.2012 2012/14 Objednávka vyšlá Doprava autobusom VH-H s.r.o. 130,00 €
30.05.2012 ZML Zmluva došlá o spolupráci pri zbere použitého šatstva Peter Kucharčík 0,00 €
28.05.2012 Zmluva došlá Zmluva o dielo na geografický infor. systém WinCIT Ing. Ján Vlček - TOPSET 427,96 €
21.05.2012 2012/146 Faktúra došlá Beckovské noviny 1/2012 Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K 620,30 €
21.05.2012 2012/147 Faktúra došlá Nájom ČOV za I. polrok 2012 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 679,93 €
21.05.2012 2012/152 Faktúra došlá Fa za smútočné kytice Veronika Bučková 47,60 €
21.05.2012 2012/153 Faktúra došlá Fa za služby na základe zmluvy Veronika Bučková 120,00 €
21.05.2012 2012/154 Faktúra došlá Dodanie publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samosrp Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi 21,00 €
21.05.2012 2012/157 Faktúra došlá Telekomunikačné služby GTS Slovakia a.s. 61,07 €
21.05.2012 2012/158 Faktúra došlá Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 1 117,64 €
21.05.2012 2012/159 Faktúra došlá Vývoz odpadu Technické služby Mesta 202,04 €
21.05.2012 2012/160 Faktúra došlá Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 318,00 €
21.05.2012 2012/162 Faktúra došlá Stavebné práce za marec 2012 Muzeálne nádvorie INFRASTAV 80 192,07 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM