Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
13.06.2012 2012/206 Faktúra došlá Rozbor pitnej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 44,99 €
13.06.2012 2012/207 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 1 395,37 €
13.06.2012 2012/208 Faktúra došlá Občerstvenie pri príležitosti stavania mája Rastislav Fajnor 38,81 €
13.06.2012 2012/209 Faktúra došlá Predaj asfaltovej zmesi Uniasfalt s.r.o. 1 105,44 €
13.06.2012 2012/210 Faktúra došlá Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 341,00 €
13.06.2012 2012/211 Faktúra došlá Vypracovanie prvej priebežnej monitorovacej správy Eurocluster s.r.o. 360,00 €
13.06.2012 2012/212 Faktúra došlá Fošne WOOD PRODUCT s.r.o. 690,00 €
13.06.2012 2012/213 Faktúra došlá Vývoz odpadu ramenáčom Technické služby Mesta 523,44 €
13.06.2012 2012/214 Faktúra došlá Zmena istenia elektromerového rozvádzača GiTy - Slovensko, a.s. 1 144,38 €
13.06.2012 2012/215 Faktúra došlá Veniec Veronika Bučková 18,00 €
13.06.2012 2012/216 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko 26,03 €
13.06.2012 2012/217 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko 116,57 €
13.06.2012 2012/218 Faktúra došlá Doména + hosting GRANDCOM - Michal Pokopec 128,40 €
13.06.2012 2012/219 Faktúra došlá Zánovné parkové lavičky Mária Kloknerová 900,00 €
13.06.2012 2012/15 Objednávka vyšlá Záverečná hydrologická správa Vodné zdroje Slovakia, s.r.o. 827,00 €
13.06.2012 2012/16 Objednávka vyšlá Krovinorez STIHL Marián Šupa 799,00 €
11.06.2012 2012/201 Faktúra došlá Odber diesel PETROOIL s.r.o. 878,05 €
11.06.2012 2012/203 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom a.s. 44,09 €
08.06.2012 2012/202 Faktúra došlá Oprava vozidla Tatra cisterna Ivana Králiková -AUTO-HANS 1 031,58 €
04.06.2012 Faktúra vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ing. Zuzana Krištienová 49,79 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM