Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
19.04.2012 Zmluva vyšlá Prenájom priestorov kultúrneho domu Reštaurácia u Hladného čerta 110,00 €
18.04.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anastázia Bednáriková 49,79 €
12.04.2012 2012/5 Objednávka vyšlá Zmena istenia elektromerového rozvádzača GiTy - Slovensko, a.s. 1 144,38 €
12.04.2012 2012/117 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko 29,50 €
12.04.2012 2012/118 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko 116,64 €
12.04.2012 2012/119 Faktúra došlá Vývoz smetných nádob Technické služby Mesta 1 040,18 €
12.04.2012 2012/120 Faktúra došlá Aktualizácia programov za rok 2012 Ing. Ján Vlček - TOPSET 168,89 €
12.04.2012 2012/121 Faktúra došlá Renovácia kazety MIP TN s.r.o. 46,37 €
12.04.2012 2012/122 Faktúra došlá Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe Vladislav Vido 3 240,00 €
12.04.2012 2012/123 Faktúra došlá Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe Vladislav Vido 1 380,00 €
12.04.2012 2012/124 Faktúra došlá Olej vývevový PARAPETROL a.s. 114,00 €
12.04.2012 2012/125 Faktúra došlá Alternátor, výmena alternátora Milan Tománek-AUTOSERVIS 200,17 €
12.04.2012 2012/126 Faktúra došlá Realizácia VO VOLUMA s.r.o. 500,00 €
12.04.2012 2012/127 Faktúra došlá Obložené chlebíčky Rastislav Fajnor 15,00 €
12.04.2012 2012/128 Faktúra došlá Občerstvenie voľby do NR SR Rastislav Fajnor 9,00 €
12.04.2012 2012/129 Faktúra došlá Občerstvenie voľby do NR SR Rastislav Fajnor 80,10 €
12.04.2012 2012/130 Faktúra došlá Odber diesel PETROOIL s.r.o. 889,28 €
11.04.2012 2012/75 Faktúra došlá Služby www - úprava verej. registra GRANDCOM - Michal Pokopec 132,00 €
11.04.2012 2012/78 Faktúra došlá Školenie a preskúšanie prac. na obsluhy plyn. zar. REGAS s.r.o. 150,00 €
11.04.2012 2012/79 Faktúra došlá Exterierové vybavenie Muzeálne nádvorie NKP INFRASTAV 48 081,60 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM