Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
04.05.2012 2012/8 Objednávka vyšlá Dodávka a doprava asfaltového betónu Uniasfalt s.r.o. 1 997,50 €
04.05.2012 2012/9 Objednávka vyšlá Údržba a oprava krovinorezov Stihl a kosačky Ing. Daniela Heglasová - SEKO+DAPA 500,00 €
04.05.2012 2012/10 Objednávka vyšlá Foršne - červený smrek WOOD PRODUCT s.r.o. 690,00 €
04.05.2012 01/§54/2012 Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
04.05.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Helena Reháková 33,19 €
27.04.2012 2012/6 Objednávka vyšlá Drevo WOOD PRODUCT s.r.o. 908,27 €
27.04.2012 2012/7 Objednávka vyšlá PVC samolepky EU TEXO s.r.o. 42,00 €
19.04.2012 Zmluva vyšlá Prenájom priestorov kultúrneho domu Reštaurácia u Hladného čerta 110,00 €
18.04.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anastázia Bednáriková 49,79 €
12.04.2012 2012/5 Objednávka vyšlá Zmena istenia elektromerového rozvádzača GiTy - Slovensko, a.s. 1 144,38 €
12.04.2012 2012/117 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko 29,50 €
12.04.2012 2012/118 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko 116,64 €
12.04.2012 2012/119 Faktúra došlá Vývoz smetných nádob Technické služby Mesta 1 040,18 €
12.04.2012 2012/120 Faktúra došlá Aktualizácia programov za rok 2012 Ing. Ján Vlček - TOPSET 168,89 €
12.04.2012 2012/121 Faktúra došlá Renovácia kazety MIP TN s.r.o. 46,37 €
12.04.2012 2012/122 Faktúra došlá Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe Vladislav Vido 3 240,00 €
12.04.2012 2012/123 Faktúra došlá Fa za vykonaný projektový manažment na stavbe Vladislav Vido 1 380,00 €
12.04.2012 2012/124 Faktúra došlá Olej vývevový PARAPETROL a.s. 114,00 €
12.04.2012 2012/125 Faktúra došlá Alternátor, výmena alternátora Milan Tománek-AUTOSERVIS 200,17 €
12.04.2012 2012/126 Faktúra došlá Realizácia VO VOLUMA s.r.o. 500,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM