Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
11.05.2012 2012/144 Faktúra došlá Dodávka elektriny ZSE Distribúcia a.s. 230,00 €
11.05.2012 2012/145 Faktúra došlá Preskúšanie zvárača Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík 14,00 €
11.05.2012 2012/148 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 99,00 €
11.05.2012 2012/149 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 252,00 €
11.05.2012 2012/150 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 865,00 €
11.05.2012 2012/151 Faktúra došlá Fa za výkon práce podľa MZ za 3/2012 Ing. Marika Jurčacková 850,00 €
11.05.2012 2012/155 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom a.s. 19,06 €
11.05.2012 2012/156 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom a.s. 68,83 €
11.05.2012 9406086174 Zmluva došlá Zmluva o združenej dodávke elektriky ZSE Energia, a.s. 0,00 €
09.05.2012 2012/11 Objednávka vyšlá Rozbor vody zo studne Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 0,00 €
09.05.2012 2012/12 Objednávka vyšlá Výroba a montáž zábradlia, montáž drev.podesty Stolárstvo Martiš Ľubomír 450,00 €
09.05.2012 Zmluva vyšlá Mandátna zmluva Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
04.05.2012 2012/8 Objednávka vyšlá Dodávka a doprava asfaltového betónu Uniasfalt s.r.o. 1 997,50 €
04.05.2012 2012/9 Objednávka vyšlá Údržba a oprava krovinorezov Stihl a kosačky Ing. Daniela Heglasová - SEKO+DAPA 500,00 €
04.05.2012 2012/10 Objednávka vyšlá Foršne - červený smrek WOOD PRODUCT s.r.o. 690,00 €
04.05.2012 01/§54/2012 Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
04.05.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Helena Reháková 33,19 €
27.04.2012 2012/6 Objednávka vyšlá Drevo WOOD PRODUCT s.r.o. 908,27 €
27.04.2012 2012/7 Objednávka vyšlá PVC samolepky EU TEXO s.r.o. 42,00 €
19.04.2012 Zmluva vyšlá Prenájom priestorov kultúrneho domu Reštaurácia u Hladného čerta 110,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM