Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
11.07.2012 2012/302 Faktúra došlá Fa za služby na základe zmluvy Veronika Bučková 120,00 €
11.07.2012 2012/303 Faktúra došlá Fa za smútočnú kyticu Veronika Bučková 7,00 €
11.07.2012 Zmluva došlá Zmluva o dielo Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. 8 400,00 €
10.07.2012 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Poskytnutie služby Eurocluster s.r.o. 0,00 €
09.07.2012 Zmluva došlá Dodatok č. 3 k zmluve o poskyt.nenávrat.fin.prísp. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,00 €
04.07.2012 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k dohode č. 01/§54/2012 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
04.07.2012 Zmluva došlá Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo Eurocluster s.r.o. 0,00 €
04.07.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Mária Piatničková 16,60 €
02.07.2012 Zmluva došlá Licenčná zmluva na zverejňovanie cintor. + dodatok Ing. Ján Vlček - TOPSET 37,34 €
01.07.2012 Zmluva došlá Mandátna zmluva Jan Švadlenka REHIS s.r.o. 400,00 €
30.06.2012 Zmluva došlá Zámenná zmluva ZSE Distribúcia a.s. 0,00 €
26.06.2012 2012/18 Objednávka vyšlá Predné pneumatiky na fekál DAMO Slovakia, s.r.o. 600,00 €
25.06.2012 Zmluva došlá Zmluva o dielo Ing. arch. Martin Bóna 4 940,00 €
19.06.2012 2012/17 Objednávka vyšlá Oprava traktora Poľnohospodárske družstvo 0,00 €
14.06.2012 2012/221 Faktúra došlá Oprava vozidla Tatra cisterna Ivana Králiková -AUTO-HANS 118,80 €
14.06.2012 2012/222 Faktúra došlá Vývoz smetných nádob Technické služby Mesta 790,99 €
14.06.2012 2012/223 Faktúra došlá Renovácia kaziet MIP TN s.r.o. 235,69 €
14.06.2012 2012/224 Faktúra došlá OOPP LEJA-SK, s.r.o. 933,88 €
14.06.2012 2012/225 Faktúra došlá Oprava strechy Štefan Vazovan - STEVA 500,00 €
14.06.2012 2012/226 Faktúra došlá Dodávka a osadenie oblúkových oceľových mreží Ján Jurčacko 112,56 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM