Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
15.08.2012 2012/220 Faktúra došlá Fa za stavebné práce za apríl RCČ-Ctiborovo námes INFRASTAV 53 797,61 €
14.08.2012 Zmluva vyšlá Kúpna zmluva Jozef Sirotňák 350,00 €
13.08.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku z rozpočtu ob Martin Sládek 600,00 €
09.08.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Tomáš Masarik 24,89 €
07.08.2012 Zmluva došlá Dod. č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpoč.MK Ministerstvo kultúry SR 40 000,00 €
07.08.2012 2012/20 Objednávka vyšlá Doprava autobusom ATM Group, s.r.o. 0,00 €
03.08.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Oľga Pažitná 49,79 €
01.08.2012 2012/007 Zmluva došlá Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. Milena Malcová-PYROSLOVAKIA 30,00 €
01.08.2012 Zmluva došlá Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí AZING s.r.o. 1 200,00 €
27.07.2012 2012/19 Objednávka vyšlá Oprava kopírky Canon iR2016 FaxCopy a.s. 176,64 €
20.07.2012 Dodatok č.2 k zmluve č. 28/030/10 Zmluva došlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €
20.07.2012 Dodatok č. 2 k zmluve č. 28/031/10 Zmluva došlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €
18.07.2012 2012/304 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 865,00 €
18.07.2012 2012/305 Faktúra došlá Poštový peňažný poukaz TISING spol. s r.o. 108,00 €
18.07.2012 2012/306 Faktúra došlá Ceny starostu - pohár, soška Športové ceny s.r.o. 73,00 €
18.07.2012 2012/307 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 1 040,58 €
18.07.2012 2012/308 Faktúra došlá Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 20,38 €
18.07.2012 2012/309 Faktúra došlá Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 54,68 €
18.07.2012 2012/310 Faktúra došlá Telekomunikačné služby GTS Slovakia a.s. 55,46 €
18.07.2012 2012/311 Faktúra došlá Beckovské noviny 2/2012 Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K 732,50 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM