Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
21.08.2012 2012/338 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 293,44 €
21.08.2012 2012/339 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 355,28 €
15.08.2012 2012/21 Objednávka vyšlá Zameranie priestoru hradnej studne GEPOS s.r.o. 708,00 €
15.08.2012 2012/22 Objednávka vyšlá Dopravné značenie K2J s.r.o. 0,00 €
15.08.2012 2012/317 Faktúra došlá Vývoz odpadu ramenáčom Technické služby Mesta 289,74 €
15.08.2012 2012/318 Faktúra došlá Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 377,00 €
15.08.2012 2012/319 Faktúra došlá Olej vývevový PARAPETROL a.s. 114,00 €
15.08.2012 2012/320 Faktúra došlá Súťaž DHZ Obec Hrádok 50,00 €
15.08.2012 2012/220 Faktúra došlá Fa za stavebné práce za apríl RCČ-Ctiborovo námes INFRASTAV 53 797,61 €
14.08.2012 Zmluva vyšlá Kúpna zmluva Jozef Sirotňák 350,00 €
13.08.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o poskytnutí finanč.príspevku z rozpočtu ob Martin Sládek 600,00 €
09.08.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Tomáš Masarik 24,89 €
07.08.2012 Zmluva došlá Dod. č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpoč.MK Ministerstvo kultúry SR 40 000,00 €
07.08.2012 2012/20 Objednávka vyšlá Doprava autobusom ATM Group, s.r.o. 0,00 €
03.08.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Oľga Pažitná 49,79 €
01.08.2012 2012/007 Zmluva došlá Zmluva o zabezpečení činnosti ochrany pred požiar. Milena Malcová-PYROSLOVAKIA 30,00 €
01.08.2012 Zmluva došlá Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí AZING s.r.o. 1 200,00 €
27.07.2012 2012/19 Objednávka vyšlá Oprava kopírky Canon iR2016 FaxCopy a.s. 176,64 €
20.07.2012 Dodatok č.2 k zmluve č. 28/030/10 Zmluva došlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €
20.07.2012 Dodatok č. 2 k zmluve č. 28/031/10 Zmluva došlá Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Prima banka Slovensko a.s. 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM