Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
14.09.2012 Zmluva došlá Zmluva o dielo Edita Čikelová - REX 11 161,79 €
10.09.2012 Zmluva došlá Zmluva o dielo ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. 14 058,00 €
07.09.2012 Zmluva došlá Zmluva o nájme hrobového miesta Ivan Koppi 49,79 €
05.09.2012 Zmluva došlá Zmluva o nájme hrobového miesta Zdenka Ondrejovičová 16,60 €
05.09.2012 Zmluva došlá Zmluva o nájme hrobového miesta PhDr. Miroslav Špánik 33,19 €
05.09.2012 Zmluva došlá Zmluva o nájme hrobového miesta PhDr. Miroslav Špánik 24,89 €
05.09.2012 Zmluva došlá Dodatok k obchodnej zmluve č 1701/22 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 0,00 €
27.08.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Mária Piatničková 16,60 €
24.08.2012 2012/25 Objednávka vyšlá Ročná servisná prehliadka doplňovacieho automatu REFLEX SK, s.r.o. 100,00 €
22.08.2012 2012/340 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 395,68 €
22.08.2012 2012/341 Faktúra došlá Implementácia projektu-vypracovanie žiadosti o pla Eurocluster s.r.o. 1 920,00 €
22.08.2012 2012/342 Faktúra došlá Implementácia projektu-vypracovanie monitor.správ Eurocluster s.r.o. 2 400,00 €
22.08.2012 2012/343 Faktúra došlá Vypracovanie záverečnej žiadosti o platbu Eurocluster s.r.o. 480,00 €
22.08.2012 2012/344 Faktúra došlá Vypracovanie záverečnej monitorovacej správy Eurocluster s.r.o. 800,00 €
22.08.2012 2012/345 Faktúra došlá Fa za úpravu situácii pre Ctiborovo námestie NKP B AUDIRO s.r.o. 249,47 €
22.08.2012 2012/346 Faktúra došlá Vypracovanie projektu dopravného značenia Pavlíček Ján 139,80 €
22.08.2012 2012/347 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 99,00 €
22.08.2012 2012/348 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 252,00 €
22.08.2012 2012/349 Zmluva došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 865,00 €
22.08.2012 2012/350 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 1 245,76 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM