Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
26.09.2012 2012/398 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 355,28 €
26.09.2012 2012/399 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 395,68 €
26.09.2012 2012/400 Faktúra došlá Oprava traktorovej vlečky Poľnohospodárske družstvo 250,00 €
26.09.2012 2012/401 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 99,00 €
26.09.2012 2012/402 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 252,00 €
26.09.2012 2012/403 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 865,00 €
26.09.2012 2012/404 Faktúra došlá Ročná prehliadka (profylaktický servis) REFLEX SK, s.r.o. 120,00 €
26.09.2012 2012/405 Faktúra došlá Polohopisné a výškopisné predprojek.zameranie hrad GEPOS s.r.o. 288,00 €
26.09.2012 2012/406 Faktúra došlá Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 57,88 €
26.09.2012 2012/407 Faktúra došlá Servis systému KDS KOMTEL s.r.o. 1 881,00 €
26.09.2012 2012/408 Faktúra došlá Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 0,59 €
26.09.2012 2012/409 Faktúra došlá Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 Ing. Marika Jurčacková 850,00 €
26.09.2012 2012/410 Faktúra došlá Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 Ing. Marika Jurčacková 300,00 €
26.09.2012 2012/411 Faktúra došlá Autorské a licenčné poplatky KT Ján Gregor TV SAT 1 500,00 €
26.09.2012 2012/412 Faktúra došlá Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 1 010,13 €
26.09.2012 2012/413 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky GTS Slovakia a.s. 66,95 €
26.09.2012 2012/414 Faktúra došlá Komunálny manažment 2012 TREND Representative, s.r.o. 240,00 €
26.09.2012 2012/415 Faktúra došlá Oprava vozidla Tatra 148 Milan Tománek-AUTOSERVIS 485,00 €
26.09.2012 2012/416 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko, a.s. 26,57 €
26.09.2012 2012/417 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko, a.s. 111,34 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM