Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
22.06.2018 ZML č. 4/2018 Zmluva došlá o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce PZ Hurban Beckov 2 000,00 €
11.06.2018 ZoD Zmluva došlá Beckov- kanalizácia obce, PD H.E.E. CONSULT s.r.o. 8 160,00 €
04.06.2018 ZML č. 3/2018 Zmluva došlá o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ZO Jednoty dôchodcov v Beckove 1 000,00 €
31.05.2018 Zmluva o službách Zmluva došlá Odborný koordinátor v proj. Obnova NKP hrad Beckov Mgr. Ľuboš Mordin 1 800,00 €
30.05.2018 ZML č.18/10/054/35 Zmluva došlá dohoda o poskytnutí finančných príspevkov UPSVaR Nové Mesto nad Váhom 0,00 €
28.05.2018 ZML č. MK-3910/2018/1.4 Zmluva došlá zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpoču Ministerstvo kultúry SR 12 000,00 €
25.05.2018 ZML o dielo Zmluva došlá na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany ISOÚ berger s.r.o 250,00 €
25.05.2018 ZML o zabezpečení Zmluva došlá výkonu činnosti zodpovednej osoby Ochrana údajov, s.r.o. 15,00 €
25.05.2018 tz2018-05-15jv1 Zmluva došlá Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o. 0,00 €
25.05.2018 ZML tz2018-05-15jv1 Zmluva došlá ZML o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Solutions s.r.o. 0,00 €
25.05.2018 ZML o poverení spracúvaním osobných údajov Zmluva došlá Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov SÚS Nové Mesto nad Váhom 0,00 €
22.05.2018 ZoD Zmluva došlá Oprava hydroizolácie na streche budovy OcÚ Matej Mitický 5 689,53 €
09.05.2018 ZML 2018 Zmluva došlá o spolupr. a fin. realizácie nár. šport. projektu Slovenský futbalový zväz 10 000,00 €
25.04.2018 ZML č. 38771 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR 3 000,00 €
16.04.2018 ZML 2018 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme nehnuteľnosti D 3D s.r.o. 1,00 €
16.04.2018 ZML 2018 Zmluva došlá Zmluva o nájme nehnuteľnisti Marcel Dvornický 1,00 €
10.04.2018 ZML č. 1194/2018 Zmluva došlá Darovacia zmluva Pierott, n.o. 50,00 €
10.04.2018 ZoD Zmluva došlá Zdravotné stredisko-riešenie havarij. stavu Radoslav Macejka - radotherm 7 261,48 €
06.04.2018 ZML o pripojení Zmluva došlá Dodatok č. 1 ICS Systems s.r.o 0,00 €
21.03.2018 ZML č.55006811 Zmluva došlá Dodatok č.1 Marius Pedersen a.s. 1 128,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM