Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
26.09.2012 2012/406 Faktúra došlá Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 57,88 €
26.09.2012 2012/407 Faktúra došlá Servis systému KDS KOMTEL s.r.o. 1 881,00 €
26.09.2012 2012/408 Faktúra došlá Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 0,59 €
26.09.2012 2012/409 Faktúra došlá Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 Ing. Marika Jurčacková 850,00 €
26.09.2012 2012/410 Faktúra došlá Fa za výkon práce podľa MZ za 8/2012 Ing. Marika Jurčacková 300,00 €
26.09.2012 2012/411 Faktúra došlá Autorské a licenčné poplatky KT Ján Gregor TV SAT 1 500,00 €
26.09.2012 2012/412 Faktúra došlá Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 1 010,13 €
26.09.2012 2012/413 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky GTS Slovakia a.s. 66,95 €
26.09.2012 2012/414 Faktúra došlá Komunálny manažment 2012 TREND Representative, s.r.o. 240,00 €
26.09.2012 2012/415 Faktúra došlá Oprava vozidla Tatra 148 Milan Tománek-AUTOSERVIS 485,00 €
26.09.2012 2012/416 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko, a.s. 26,57 €
26.09.2012 2012/417 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko, a.s. 111,34 €
26.09.2012 2012/418 Faktúra došlá Vývoz odpadu ramenáčom Technické služby Mesta 176,00 €
26.09.2012 2012/419 Faktúra došlá Vývoz smetných nádob Technické služby Mesta 1 112,38 €
26.09.2012 2012/420 Faktúra došlá Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 378,00 €
21.09.2012 2012/26 Objednávka vyšlá Rozbor pitnej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 0,00 €
20.09.2012 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič 1 600,00 €
19.09.2012 2012/373 Faktúra došlá Licencia do Národného informačného portálu SR Národné informačné stredisko SR, a.s. 120,00 €
14.09.2012 Zmluva došlá Zmluva o dielo Edita Čikelová - REX 11 161,79 €
10.09.2012 Zmluva došlá Zmluva o dielo ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. 14 058,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM