Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
24.10.2012 2012/431 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 143,72 €
24.10.2012 2012/432 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 178,07 €
24.10.2012 2012/433 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 201,31 €
24.10.2012 2012/434 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 289,88 €
24.10.2012 Objednávka vyšlá Vyhotovenie následnej monitorovacej správy Eurocluster s.r.o. 360,00 €
18.10.2012 12/2012 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra n Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Nové Mesto 0,00 €
12.10.2012 2012/27 Objednávka vyšlá Rezivo WOOD PRODUCT s.r.o. 782,89 €
28.09.2012 Dodatok č.2 Zmluva došlá K zmluve o dielo č. 03/2010 na zhotovenie projektu AUDIRO s.r.o. 8 400,00 €
26.09.2012 2012/371 Faktúra došlá Pneumatiky na fekál DAMO Slovakia, s.r.o. 636,79 €
26.09.2012 2012/372 Faktúra došlá Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 245,00 €
26.09.2012 2012/374 Faktúra došlá Autorská odmena za licenciu na verej.použ.hud.diel SOZA 14,28 €
26.09.2012 2012/375 Faktúra došlá Vodné Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 2,23 €
26.09.2012 2012/376 Faktúra došlá Kancelársky materiál PALATIN s.r.o. 100,69 €
26.09.2012 2012/377 Faktúra došlá Čistiace prostriedky PALATIN s.r.o. 16,32 €
26.09.2012 2012/378 Faktúra došlá Dlažbový kameň Streicher Radoslav 468,00 €
26.09.2012 2012/379 Faktúra došlá Fa za náklady za posudky pre účely poskyt.soc.služ Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 24,19 €
26.09.2012 2012/380 Faktúra došlá Dobropis za nezrealizované práce a dodávky INFRASTAV -1 112,47 €
26.09.2012 2012/381 Faktúra došlá Dopravné značky K2J s.r.o. 1 003,75 €
26.09.2012 2012/382 Faktúra došlá Oprava vozidla Tatra 815 CAS Ivana Králiková -AUTO-HANS 1 015,26 €
26.09.2012 2012/383 Faktúra došlá Jedálny kupón LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1 508,40 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM