Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
25.10.2012 2012/452 Faktúra došlá Telekomunikačné služby GTS Slovakia a.s. 79,93 €
25.10.2012 2012/453 Faktúra došlá Olej vývevový PARAPETROL a.s. 114,00 €
25.10.2012 2012/454 Faktúra došlá Výkon technika PO a BOZP Milena Malcová-PYROSLOVAKIA 60,00 €
25.10.2012 2012/455 Faktúra došlá Fa za služby na základe zmluvy Veronika Bučková 157,00 €
25.10.2012 2012/456 Faktúra došlá Fa za náklady na spracovanie agendy pre územ.plán Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 276,00 €
25.10.2012 2012/457 Faktúra došlá Činky inSPORTline s.r.o. 239,10 €
25.10.2012 2012/458 Faktúra došlá Projektové práce - rozšírenie obecného vodovodu Ing. Knapp Juraj 850,00 €
25.10.2012 2012/459 Faktúra došlá Vodné Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 169,63 €
25.10.2012 2012/460 Faktúra došlá Medaile VIVA TRADE, s.r.o. 28,44 €
25.10.2012 Dodatok č.1 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k zmuve o dielo zo dňa 31.8.2012 ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. 2 206,55 €
24.10.2012 2012/421 Faktúra došlá Rozbor odpadovej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 29,66 €
24.10.2012 2012/422 Faktúra došlá Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 Ing. Jozef Adamkovič 1 600,00 €
24.10.2012 2012/423 Faktúra došlá Zálohovanie dát, výmena batérií v záložných zdrojo Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 208,30 €
24.10.2012 2012/424 Faktúra došlá Rozbor pitnej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 117,20 €
24.10.2012 2012/425 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 20,72 €
24.10.2012 2012/426 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 23,81 €
24.10.2012 2012/427 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 26,27 €
24.10.2012 2012/428 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 26,87 €
24.10.2012 2012/429 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 59,42 €
24.10.2012 2012/430 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 125,44 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM