Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
25.10.2012 Dodatok č.1 Zmluva došlá Dodatok č. 1 k zmuve o dielo zo dňa 31.8.2012 ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. 2 206,55 €
24.10.2012 2012/421 Faktúra došlá Rozbor odpadovej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 29,66 €
24.10.2012 2012/422 Faktúra došlá Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011 Ing. Jozef Adamkovič 1 600,00 €
24.10.2012 2012/423 Faktúra došlá Zálohovanie dát, výmena batérií v záložných zdrojo Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA 208,30 €
24.10.2012 2012/424 Faktúra došlá Rozbor pitnej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 117,20 €
24.10.2012 2012/425 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 20,72 €
24.10.2012 2012/426 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 23,81 €
24.10.2012 2012/427 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 26,27 €
24.10.2012 2012/428 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 26,87 €
24.10.2012 2012/429 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 59,42 €
24.10.2012 2012/430 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 125,44 €
24.10.2012 2012/431 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 143,72 €
24.10.2012 2012/432 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 178,07 €
24.10.2012 2012/433 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 201,31 €
24.10.2012 2012/434 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 289,88 €
24.10.2012 Objednávka vyšlá Vyhotovenie následnej monitorovacej správy Eurocluster s.r.o. 360,00 €
18.10.2012 12/2012 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra n Katastrálny úrad v TN, Správa katastra Nové Mesto 0,00 €
12.10.2012 2012/27 Objednávka vyšlá Rezivo WOOD PRODUCT s.r.o. 782,89 €
28.09.2012 Dodatok č.2 Zmluva došlá K zmluve o dielo č. 03/2010 na zhotovenie projektu AUDIRO s.r.o. 8 400,00 €
26.09.2012 2012/371 Faktúra došlá Pneumatiky na fekál DAMO Slovakia, s.r.o. 636,79 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM