Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
29.10.2012 Zmluva vyšlá Nájomná zmluva Dana Paulusová 20,00 €
29.10.2012 Zmluva vyšlá Nájomná zmluva Eva Kočická 10,00 €
29.10.2012 Zmluva vyšlá Nájomná zmluva Zdenka Múdra 10,00 €
25.10.2012 2012/435 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 293,44 €
25.10.2012 2012/436 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 355,28 €
25.10.2012 2012/437 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 395,68 €
25.10.2012 2012/438 Faktúra došlá Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s. 230,00 €
25.10.2012 2012/439 Faktúra došlá Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s. 333,00 €
25.10.2012 2012/440 Faktúra došlá Jedálny kupón LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1 508,40 €
25.10.2012 2012/441 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 99,00 €
25.10.2012 2012/442 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 252,00 €
25.10.2012 2012/443 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 865,00 €
25.10.2012 2012/444 Faktúra došlá Fa za predaj materiálu Hydrotech a.s. 82,32 €
25.10.2012 2012/445 Faktúra došlá Fa za výkon práce podľa MZ za 9/2012 Ing. Marika Jurčacková 300,00 €
25.10.2012 2012/446 Faktúra došlá Fa za výkon práce podľa MZ za 9/2012 Ing. Marika Jurčacková 850,00 €
25.10.2012 2012/447 Faktúra došlá Nájom ČOV za II. polrok 2012 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 706,45 €
25.10.2012 2012/448 Faktúra došlá Tlačivá k priznaniam daní CART PRINT, s.r.o. 175,60 €
25.10.2012 2012/449 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Slovak Telekom a.s. 64,34 €
25.10.2012 2012/450 Faktúra došlá Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 1 435,24 €
25.10.2012 2012/451 Faktúra došlá Fa za náklady za posudky pre účely poskyt.soc.služ Spoločná úradovňa samosprávy n.o. 12,10 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM