Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
12.12.2012 2012/508 Faktúra došlá Kalendáre pre rok 2013 Mikroregion Beckov-ZV-Bez 1 177,50 €
12.12.2012 2012/509 Faktúra došlá Uteráky do zásobníka PALATIN s.r.o. 16,32 €
12.12.2012 2012/510 Faktúra došlá Kancelársky materiál PALATIN s.r.o. 64,73 €
12.12.2012 2012/511 Faktúra došlá Fa za vypracovanie záverečnej správy HYDRANT s.r.o. 480,00 €
12.12.2012 2012/512 Faktúra došlá Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 26,63 €
12.12.2012 2012/513 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky Orange Slovensko, a.s. 125,80 €
12.12.2012 2012/514 Faktúra došlá Fa za vývoz odpadu ramenáčom Technické služby Mesta 304,58 €
12.12.2012 2012/515 Faktúra došlá Vývoz smetných nádob Technické služby Mesta 706,34 €
12.12.2012 2012/516 Faktúra došlá Zánovné parkové lavičky Mária Kloknerová 450,00 €
12.12.2012 2012/517 Faktúra došlá Fa za poštové zásielky programov na CD Ing. Ján Vlček - TOPSET 12,60 €
12.12.2012 2012/518 Faktúra došlá Fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použi SOZA 56,28 €
12.12.2012 2012/519 Faktúra došlá Oprava vozidla Tatra 815 CAS Ivana Králiková -AUTO-HANS 2 299,97 €
12.12.2012 2012/520 Faktúra došlá Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.1 Eurocluster s.r.o. 360,00 €
10.12.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Viktor Nožina 33,18 €
30.11.2012 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Mária Piatničková 16,60 €
29.11.2012 2012/524 Faktúra došlá Rozbor odpadovej vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 29,66 €
29.11.2012 2012/527 Faktúra došlá Fa za zemný plyn RWE Gas Slovensko s.r.o. -344,94 €
29.11.2012 2012/528 Faktúra došlá Štátny znak ART FUTURE, s.r.o. 50,00 €
19.11.2012 2012/501 Faktúra došlá Predplatné periodika Poradca 2013 - vyúčt. zál.fa Poradca s.r.o. 24,40 €
19.11.2012 2012/504 Faktúra došlá Fa za výkon práce podľa MZ za 10/2012 Ing. Marika Jurčacková 850,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM