Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
17.12.2012 2012/535 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 26,87 €
17.12.2012 2012/536 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 59,42 €
17.12.2012 2012/537 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 125,44 €
17.12.2012 2012/538 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 143,72 €
17.12.2012 2012/539 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 178,07 €
17.12.2012 2012/540 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 201,31 €
17.12.2012 2012/541 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 289,88 €
17.12.2012 2012/542 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 293,44 €
17.12.2012 2012/543 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 355,28 €
17.12.2012 2012/544 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 395,68 €
17.12.2012 2012/545 Faktúra došlá Renovácia kazety MIP TN s.r.o. 38,63 €
17.12.2012 2012/546 Faktúra došlá Fa za autorské a licenčné poplatky za 4Q 2012 Ján Gregor TV SAT 1 260,00 €
17.12.2012 2012/549 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 279,00 €
17.12.2012 2012/550 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 946,00 €
17.12.2012 2012/551 Faktúra došlá Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 62,15 €
17.12.2012 2012/552 Faktúra došlá Fa za dodané projektové práce na akcii Obnova kapl AUDIRO s.r.o. 8 400,00 €
17.12.2012 2012/553 Faktúra došlá Statické zabezpečenie nosných konštrukcií ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. 2 206,55 €
17.12.2012 2012/554 Faktúra došlá Zneškodnenie komunálneho odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 1 058,05 €
17.12.2012 2012/555 Faktúra došlá Čistenie nánosov z kanála pri cintoríne PETER ŠEVČÍK -Prípravné práce k realizácii stavby 222,30 €
17.12.2012 2012/556 Faktúra došlá Telekomunikačné poplatky GTS Slovakia a.s. 65,64 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM