Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
17.12.2012 2012/522 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 1 697,76 €
17.12.2012 2012/523 Faktúra došlá Fa za vykonanie archeologického výskumu Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. 3 024,00 €
17.12.2012 2012/525 Faktúra došlá Vrecia 120l ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. 711,36 €
17.12.2012 2012/526 Faktúra došlá Fa za zemný plyn RWE Gas Slovensko s.r.o. 676,39 €
17.12.2012 2012/529 Faktúra došlá Pracovné odevy Krajčírstvo Anna Čaňová 78,00 €
17.12.2012 2012/530 Faktúra došlá Fa za zemný plyn RWE Gas Slovensko s.r.o. 253,90 €
17.12.2012 2012/531 Faktúra došlá Stavebné práce na projekte "Obnova NKP hrad Beckov ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. 14 058,07 €
17.12.2012 2012/532 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 20,72 €
17.12.2012 2012/533 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 23,81 €
17.12.2012 2012/534 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 26,27 €
17.12.2012 2012/535 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 26,87 €
17.12.2012 2012/536 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 59,42 €
17.12.2012 2012/537 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 125,44 €
17.12.2012 2012/538 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 143,72 €
17.12.2012 2012/539 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 178,07 €
17.12.2012 2012/540 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 201,31 €
17.12.2012 2012/541 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 289,88 €
17.12.2012 2012/542 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 293,44 €
17.12.2012 2012/543 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 355,28 €
17.12.2012 2012/544 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 395,68 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM