Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
30.08.2018 ZoD Zmluva došlá Debarierizácia vstupu do lekárne EVAM plus, s.r.o. 8 937,22 €
27.08.2018 ZoD Zmluva došlá Pamiatkový architektonicko-historickéhý výskum ProMonument, s.r.o. 5 100,00 €
23.08.2018 ZML č. VP/18/05834/001 Zmluva došlá Hromadná licenčná zmluva SOZA 0,00 €
22.08.2018 ZoD Zmluva došlá Práce naviac k zákazke-Čiastočná rek. a údržba ZS EVAM plus, s.r.o. 8 108,65 €
09.08.2018 ZoD S/012/2018 Zmluva došlá Rekonštrukcia strechy ZŠ HYDROS Bánovce, spol. s r.o. 78 219,65 €
07.08.2018 ZoD Zmluva došlá Čiastočná rekonštrukcia a údržba ZS v Beckove EVAM plus, s.r.o. 13 939,15 €
01.08.2018 ZML - dodatok č. 1 Zmluva došlá o spolupráci pri zbere použitého šatstva Peter Kucharčík 0,00 €
12.07.2018 ZML Zmluva došlá Zmluva o spracúvaní osobných údajov MADE spol.s r.o. 0,00 €
12.07.2018 ZML Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostr. rozp.MK Ministerstvo kultúry SR 13 100,00 €
11.07.2018 ZML o dielo Zmluva došlá Zmluva o dielo IZOTECH Group, spol. s r.o. 47 964,70 €
09.07.2018 ZML o dielo Zmluva došlá Zmluva o dielo BAFFI AGROCORPORATION, s.r.o 7 462,80 €
04.07.2018 ZML č.5/2018 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce CZ ECAV na Slovensku 1 000,00 €
03.07.2018 ZML č. 18/10/054/35 - dodatok Zmluva došlá Dodatok č. 1 ÚPSVR Nové Mesto n.V. 0,00 €
29.06.2018 ZML č. 2018/0460 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 700,00 €
22.06.2018 ZML č. 4/2018 Zmluva došlá o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce PZ Hurban Beckov 2 000,00 €
11.06.2018 ZoD Zmluva došlá Beckov- kanalizácia obce, PD H.E.E. CONSULT s.r.o. 8 160,00 €
04.06.2018 ZML č. 3/2018 Zmluva došlá o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ZO Jednoty dôchodcov v Beckove 1 000,00 €
31.05.2018 Zmluva o službách Zmluva došlá Odborný koordinátor v proj. Obnova NKP hrad Beckov Mgr. Ľuboš Mordin 1 800,00 €
30.05.2018 ZML č.18/10/054/35 Zmluva došlá dohoda o poskytnutí finančných príspevkov UPSVaR Nové Mesto nad Váhom 0,00 €
28.05.2018 ZML č. MK-3910/2018/1.4 Zmluva došlá zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpoču Ministerstvo kultúry SR 12 000,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM