Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
17.01.2013 2012/589 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 244,16 €
17.01.2013 2012/590 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 304,96 €
17.01.2013 2012/591 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o -18,32 €
17.01.2013 2012/592 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o -138,30 €
17.01.2013 2012/593 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o -213,94 €
17.01.2013 2012/594 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o -250,16 €
17.01.2013 2012/595 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o -1 058,23 €
17.01.2013 2012/596 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o -1 179,25 €
17.01.2013 2012/597 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o -1 388,41 €
17.01.2013 2012/598 Faktúra došlá Zneškodnenie odpadu Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. 964,89 €
17.01.2013 2012/599 Faktúra došlá Vypracovanie dokumentov Ing. Jozef Vida 100,00 €
17.01.2013 2012/600 Faktúra došlá Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 45,31 €
17.01.2013 2012/601 Faktúra došlá Hlasové služby GTS Slovakia a.s. 66,23 €
17.01.2013 2012/602 Faktúra došlá Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s. -97,29 €
17.01.2013 2012/603 Faktúra došlá Dodávka elektriny ZSE Energia, a.s. -756,66 €
17.01.2013 2012/604 Faktúra došlá Fa za vývoz odpadu ramenáčom Technické služby Mesta 73,00 €
17.01.2013 2012/605 Faktúra došlá Vývoz smetných nádob Technické služby Mesta 725,44 €
17.01.2013 2012/606 Faktúra došlá Fa za služby RWE Gas Slovensko s.r.o. 1,66 €
16.01.2013 Zmluva došlá Zmluva o odbere elektroodpadu BOMAT s.r.o. 0,00 €
16.01.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo na zákazku obstar. Zmien a dopl.UP Ing. arch. Marianna Bogyová 2 289,41 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM