Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
16.01.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo na zákazku obstar. Zmien a dopl.UP Ing. arch. Marianna Bogyová 2 289,41 €
16.01.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo na zákazku ÚPN-O Beckov zmeny a do Architektonický ateliér BP 4 839,00 €
16.01.2013 26c Zmluva došlá Zmluva o poskytovaní elektronického bankovíctva UniCredit Bank 0,00 €
10.01.2013 Zmluva došlá Zmluva o právnej pomoci Advokátska kancelária JUDr. Ján Dzian 100,00 €
10.01.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Mária Piatničková 16,60 €
08.01.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Mária Piatničková 16,60 €
02.01.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Mária Piatničková 16,60 €
28.12.2012 Dodatok č. 1 Zmluva došlá Mandátna zmluva Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
17.12.2012 2012/547 Faktúra došlá Servis systému KDS KOMTEL s.r.o. 2 058,00 €
17.12.2012 2012/548 Faktúra došlá Fa za zemný plyn za opakovanú dodávku RWE Gas Slovensko s.r.o. 68,00 €
17.12.2012 2012/521 Faktúra došlá Splátka za nájom Slovenský pozemkový fond 7,00 €
17.12.2012 2012/522 Faktúra došlá Čistenie kanalizácie Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 1 697,76 €
17.12.2012 2012/523 Faktúra došlá Fa za vykonanie archeologického výskumu Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. 3 024,00 €
17.12.2012 2012/525 Faktúra došlá Vrecia 120l ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. 711,36 €
17.12.2012 2012/526 Faktúra došlá Fa za zemný plyn RWE Gas Slovensko s.r.o. 676,39 €
17.12.2012 2012/529 Faktúra došlá Pracovné odevy Krajčírstvo Anna Čaňová 78,00 €
17.12.2012 2012/530 Faktúra došlá Fa za zemný plyn RWE Gas Slovensko s.r.o. 253,90 €
17.12.2012 2012/531 Faktúra došlá Stavebné práce na projekte "Obnova NKP hrad Beckov ŠPORSTAV PRIEVIDZA, spol. s r.o. 14 058,07 €
17.12.2012 2012/532 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 20,72 €
17.12.2012 2012/533 Faktúra došlá Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o 23,81 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM