Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
08.02.2013 Zmluva došlá Zmluva o združení finančných prostriedkov Kongregácia školských sestier de Notre Dame 0,00 €
07.02.2013 2012/1 Objednávka vyšlá Vystúpenie v obci Dechová hudba Stříbrňanka 1 400,00 €
07.02.2013 1/2013 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Beckov OŠK Slovan Beckov 5 110,00 €
01.02.2013 Zmluva došlá Zmluva o pripojení ICS Systems s.r.o 0,00 €
24.01.2013 2012/607 Faktúra došlá Fa za výkon práce podľa MZ za 12/2012 Ing. Marika Jurčacková 850,00 €
22.01.2013 Dodatok č.1 Zmluva došlá Licenčná zmluva na zverejňovanie cintorínov Ing. Ján Vlček - TOPSET 0,00 €
22.01.2013 Dodatok č.2 Zmluva došlá Zmluva o aktualizácii programov Ing. Ján Vlček - TOPSET 0,00 €
17.01.2013 2012/571 Faktúra došlá Občerstvenie - predvianočné stretnutie seniorov Rastislav Fajnor 506,60 €
17.01.2013 2012/572 Faktúra došlá Fa za vývoz odpadu ramenáčom Technické služby Mesta 167,20 €
17.01.2013 2012/573 Faktúra došlá Darčekové predmety Promotion Partners, s.r.o. 216,00 €
17.01.2013 2012/574 Faktúra došlá Knihy do obecnej knižnice ABC shop s.r.o. 69,64 €
17.01.2013 2012/575 Faktúra došlá Dobropis k fa 1228456 ABC shop s.r.o. -5,99 €
17.01.2013 2012/576 Faktúra došlá Fa za vykonanie archeologického výskumu Slovenský archologický a historický Inštitút-SAHI. 2 352,00 €
17.01.2013 2012/577 Faktúra došlá Beckovské noviny 4/2012 Ing. Jozef KUBAŠČÍK - TLAČIAREŇ J+K 985,70 €
17.01.2013 2012/578 Faktúra došlá Vývoz smetných nádob Technické služby Mesta 717,92 €
17.01.2013 2012/579 Faktúra došlá Fa za vykonanie skúšky vody Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 29,66 €
17.01.2013 2012/580 Faktúra došlá Prenájom hnuteľnej veci Kompletný stavebný vrátok AZING s.r.o. 1 200,00 €
17.01.2013 2012/581 Faktúra došlá Renovácia kaziet MIP TN s.r.o. 189,32 €
17.01.2013 2012/582 Faktúra došlá Prenájom predajných stánkov Technické služby Mesta 49,80 €
17.01.2013 2012/583 Faktúra došlá Výkon technika PO a BOZP Milena Malcová-PYROSLOVAKIA 30,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM