Verejný register

Typ:
Číslo:
Predmet:
Partner:
Zverejnené Číslo Typ Predmet Partner Cena s DPH
30.05.2013 01/§54/2013 Zmluva došlá Dohoda o poskytnutí nenávratného finanč.príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 0,00 €
28.05.2013 Zmluva došlá Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr zmluv.part GRANDCOM - Michal Pokopec 0,00 €
28.05.2013 Zmluva došlá Zmluva o umelecké dielo Hudobná skupina DUO YAMAHA 600,00 €
28.05.2013 Zmluva došlá Smlouva o hudební produkci Dechová hudba Stříbrňanka 1 400,00 €
22.05.2013 Zmluva došlá Zmluva o dielo na aktualizáciu pasportizácie cinto TOPSET Solutions s.r.o. 1 418,40 €
22.05.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o spolupráci DOUBLE AGENCY s.r.o. 500,00 €
21.05.2013 Zmluva vyšlá Kúpno-predajná zmluva Daniel Hlávka 120,00 €
15.05.2013 ZML 2013 0013 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mária Križanová 24,89 €
10.05.2013 ZML 2013 0012 Faktúra vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Andrea Kunštatská 24,89 €
06.05.2013 ZML 2013 0010 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Veronika Bartošová 49,79 €
30.04.2013 Zmluva došlá Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Ing. Jozef Adamkovič 1 600,00 €
30.04.2013 Zmluva došlá Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve Ing. Marika Jurčacková 0,00 €
27.04.2013 ZML 2013 011 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Mária Piatničková 16,60 €
22.04.2013 Zmluva vyšlá Kúpno-predajná zmluva Peter Čikel 800,00 €
22.04.2013 ZML 2013 0009 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Valéria Školárová 24,89 €
17.04.2013 ZML 2013 008 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Mária Piatničková 0,00 €
11.04.2013 ZML 2013 006 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Pulpánová 16,60 €
11.04.2013 ZML 2013 007 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Anna Pulpánová 16,60 €
27.03.2013 ZML 2013 0005 Zmluva vyšlá Zmluva o nájme hrobového miesta Katarína Fumačová 49,79 €
27.03.2013 Zmluva vyšlá Zmluva o komisionálnom predaji Peter Vozárik - P2Pottery 0,00 €

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM